beryx splendes

CATALOG NO.

LENGTH

TURN/STYLE

GIRTH

EYE SIZE

PRICE

BL- 1665 

26

LT

20

30

117.00