catalog no.

size

price

175rf14

14mm

9.00

175rf16

16mm

9.00

175rf18

18mm

9.00


sheep eyes unbanded

catalog no.

size

price

175shwb28

28mm

9.00

175shwb30

30mm

9.00

175shwb32

32mm

9.00


coyote unbanded eyes

red fox unbanded eyes

boar and bear eyes

red fox unbanded eyes

catalog no.

size

price

175bc16

16mm

9.00

175bc18

18mm

9.00

175bc20

20mm

9.00


catalog no.

size

price

175barwb14

14mm

9.00

175barwb16

16mm

9.00

175barwb18

18mm

9.00


bear white banded eyes

white banded deer eyes

elk eyes

elk pre rotated eyes

boar unbanded eyes

red fox white banded eyes

catalog no.

size

price

175bcwb16

16mm

10.00

175bcwb18

18mm

10.00

175bcwb20

20mm

10.00


catalog no.

size

price

175elkpr32

32mm

9.00

175elkpr34

34mm

9.00

175elkpr36

36mm

9.00


catalog no.

size

price

175cy16

16mm

9.00

175cy18

18mm

9.00

175cy20

20mm

9.00


catalog no.

size

price

175borwb18

18mm

9.00

175borwb20

20mm

9.00

175borwb22

22mm

9.00


bobcat unbanded eyes

catalog no.

size

color

price

175ddwb28

28mm

dark

9.00

175ddwb30

30mm

dark

9.00

175ddwb32

32mm

dark

9.00

175dmwb28

28mm

medium

9.00

175dmwb30

30mm

medium

9.00

175dmwb32

32mm

medium

9.00


catalog no.

size

price

175al20

20mm

9.00

175al22

22mm

9.00


catalog no.

size

color

price

175dd28

28mm

dark

8.00

175dd30

30mm

dark

8.00

175dd32

32mm

dark

8.00

175dm28

28mm

medium

8.00

175dm30

30mm

medium

8.00

175dm32

32mm

medium

8.00


catalog no.

size

price

175bor18

18mm

8.00

175bor20

20mm

8.00

175bor22

22mm

8.00


boar white banded eyes

catalog no.

size

price

175rfwb14

14mm

10.00

175rfwb16

16mm

10.00

175rfwb18

18mm

10.00


bobcat white banded eyes

grey fox/red fox eyes

catalog no.

size

color

price

175ddpr28

28mm

dark

9.00

175ddpr30

30mm

dark

9.00

175ddpr32

32mm

dark

9.00

175dmpr28

28mm

medium

9.00

175dmpr30

30mm

medium

9.00

175dmpr32

32mm

medium

9.00


coyote/bobcat eyes

elk unbanded eyes

catalog no.

size

price

175cywb16

16mm

10.00

175cywb18

18mm

10.00

175cywb20

20mm

10.00


unbanded deer eyes

alligator eyes

catalog no.

size

price

175shpr28

28mm

9.00

175shpr30

30mm

9.00

175shpr32

32mm

9.00


elk white banded eyes

catalog no.

size

price

175elkwb32

32mm

9.00

175elkwb34

34mm

9.00

175elkwb36

36mm

9.00


bear unbanded eyes

catalog no.

size

price

175sh28

28mm

8.00

175sh30

30mm

8.00

175sh32

32mm

8.00


sheep eyes white banded

grey fox white banded eyes

catalog no.

size

price

175elk32

32mm

8.00

175elk34

34mm

8.00

175elk36

36mm

8.00


catalog no.

size

price

175bar14

14mm

8.00

175bar16

16mm

8.00

175bar18

18mm

8.00


coyote white banded eyes

sheep eyes pre rotated

pre rotated deer eyes

catalog no.

size

price

175gfwb14

14mm

10.00

175gfwb16

16mm

10.00

175gfwb18

18mm

10.00


alligator and sheep eyes

deer eyes

catalog no.

size

price

175gf14

14mm

9.00

175gf16

16mm

9.00

175gf18

18mm

9.00